Danh sách tin tức

Mở cửa đăng ký tham gia GvC

GvC đã hoàn tất kết nối cơ sở dữ liệu, các bạn đã có thể đăng ký và kích hoạt tài khoản của mình ngay bây giờ qua đường link đăng ký...

Người đăng: Abyss | Ngày đăng: 06/06/2017

Character Switch

Ngày đăng: 06/06/2017

New Life, New Country in GvC

Ngày đăng: 06/06/2017

The story begin

Ngày đăng: 06/06/2017