Cập nhật mới và mở lại tính năng đăng ký tài khoản/ nhân vật

Xin chào toàn thể thành viên GvC

Rất xin lỗi mọi người vì trong những ngày qua GvC đã phải tạm ngưng hỗ trợ kiểm duyệt tài khoản và nhân vật do sự cố về Email, chúng tôi đã tiến hành khẩn trương thay đổi, thiết kế thêm một số tính năng trên website để có thể khắc phục sự cố này trong thời gian tạm ngưng hỗ trợ mọi người.

Giờ đây mỗi tài khoản sẽ có 1 hòm thư riêng dùng để nhận các thông báo từ hệ thống khi nhân vật đang đăng ký được kiểm duyệt hoặc từ chối cũng như thông báo từ GvC Team khi có các sự kiện lớn diễn ra hoặc những thông báo đặc biệt cũng như cảnh cáo từ In-Game. Các hoạt động cần được thông báo sẽ được thông báo trong hòm thư này nên mong các bạn check hòm thư này thường xuyên nếu như đang đăng ký nhân vật. Các nhân vật đã được khởi tạo

Thư gửi kích hoạt tài khoản vẫn được giữ nguyên như cũ theo hình thức xác nhận qua Email, điều này là cần thiết vì chúng tôi cần phải xác mình chủ sở hữu tài khoản thông qua Email này để đảm bảo rằng tài khoản của bạn luôn được bảo vệ và chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng Gmail để đăng ký, Email sẽ được gửi tới hòm thư của các bạn trong vòng 5 phút.

Chúng tôi cũng đã reset toàn bộ thông tin tài khoản chưa nhận được Email kích hoạt để bạn có thể sử dụng lại thông tin tài khoản đó để đăng ký nhân vật tại GvC. Nếu như có bất kỳ lỗi nào vui lòng báo lại cho chúng tôi trên diễn đàn chính của GvC.

Trân trọng

GvC Team

Người đăng: Abyss | Ngày đăng: 16/06/2017 | Chuyên mục: San Network

San Andreas Reunion

Ngày đăng: 23/08/2021

Event Wheels Simulator - System

Ngày đăng: 02/08/2021

GvC Reborn - 2021

Ngày đăng: 06/07/2021