Character Switch

Như các bạn đã biết, GvC sử dụng Master Account để quản trị nhân vật, để tiện cho việc luân chuyển các nhân vật trong trò chơi, tính năng chuyển đổi nhân vật (Character Switch) đã được thiết kế và phát triển theo mẫu GTA V nhằm cho việc chuyển đổi nhân vật của người chơi diễn ra tốt nhất.

Người đăng: Abyss | Ngày đăng: 06/06/2017 | Chuyên mục: San Network

San Andreas Reunion

Ngày đăng: 23/08/2021

Event Wheels Simulator - System

Ngày đăng: 02/08/2021

GvC Reborn - 2021

Ngày đăng: 06/07/2021