Đăng ký Tài khoản

  • Bước 1 - Trả lời câu hỏi
  • Bước 2 - GvC Terms
  • Bước 3 - SAMP Terms
  • Bước 4 - Điền thông tin
  • Bước 5 - Hoàn tất đăng ký

Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnamese Community

Để tham gia cộng đồng của chúng tôi, bạn cần phải hoàn tất các bước đăng ký phía dưới, việc đăng ký tài khoản sẽ cho phép bạn khởi tạo một tài khoản quản lý tại GvC. Bạn có thể sử dụng nó để sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và nó có thể sử dụng để quản lý nhiều nhân vật trong máy chủ của GvC, điều đó cho phép bạn có nhiều hơn một nhân vật trong môi trường Roleplay của GvC. Xin lưu ý, bạn sẽ không thể truy cập vào máy chủ cho tới khi bạn khởi tạo một nhân vật trong tài khoản quản lý của mình.

* Bạn hãy đọc kỹ những quy tắc của GvC và đảm bảo rằng sẽ thực hiện đúng.