Đăng ký Tài khoản

  • Bước 1 - Trả lời câu hỏi
  • Bước 2 - GvC Terms
  • Bước 3 - SAMP Terms
  • Bước 4 - Điền thông tin
  • Bước 5 - Hoàn tất đăng ký

Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnamese Community

Để tham gia cộng đồng của chúng tôi, bạn cần phải hoàn tất các bước đăng ký phía dưới, việc đăng ký tài khoản sẽ cho phép bạn khởi tạo một tài khoản quản lý tại GvC. Bạn có thể sử dụng nó để sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và nó có thể sử dụng để quản lý nhiều nhân vật trong máy chủ của GvC, điều đó cho phép bạn có nhiều hơn một nhân vật trong môi trường Roleplay của GvC. Xin lưu ý, bạn sẽ không thể truy cập vào máy chủ cho tới khi bạn khởi tạo một nhân vật trong tài khoản quản lý của mình.

* Để trả lời câu hỏi, bạn cần phải đọc những quy tắc của GvC.

Danh sách câu hỏi

1. MG (Meta-Gamming) là gì?

2. Bạn có được phép rao bán vật phẩm trái phép ngoài nơi công cộng không?

3. Nếu như có ai đó chĩa súng cách bạn 0,5m bạn sẽ làm gì?

4. Khi thực hiện một hành động cần có sự đồng ý của cả 2 người chơi đang nhập vai thì /me (từ "cố gắng") (hành động đó) và phản hồi của người còn lại là /do (hành động thành công hoặc thất bại) có cần thiết phải luôn sử dụng đối với mọi người chơi / tình huống nhập vai với nhân vật khác ?

5. PM riêng Admin IG (In-Game) có được phép ?

6. Có thể đặt tên HoChi_Minh được không ?

7. Khi thấy người chơi vi phạm luật của server bạn sẽ làm gì ?

8. Câu sử dụng /me này sau đây đúng?

9. Câu sử dụng /do này sau đây đúng?

10. Bạn sẽ làm gì khi bị phạt tù OOC sai bởi Staff team?